• Dėl informacinių straipsnių talpinimo galite susisiekti su martinetas.lt administracija.
  • Informaciniai straipsniai yra skelbiami viešai, kai administracija juos patvirtina.
  • Martinetas.lt administracija gali atsisakyti talpinti informacinį straipsnį remdamasi tik savo nuomone, pasaulėžiūra ar verslo interesais.
  • Informaciniai straipsniai turi būti unikalūs, ne mažiau kaip 300 žodžių; straipsnyje gali būti ne daugiau kaip 2 išorinės nuorodos.
  • Svetainę martinetas.lt administruojantys asmenys ar įmonė pasilieka teisę bet kada keisti, papildyti ar pašalinti publikuojamus straipsnius.